Een goed begin van je presentatie is (bijna) een garantie voor succes.

Louis van Gaal weet hoe belangrijk een goed begin is. Dit geldt niet alleen in de sport, maar geldt nog veel sterker bij het geven van een presentatie. Laten we aan de hand van zijn presentatie over Visie & Structuur aan een groep ondernemers eens inzoomen op de 7 elementen van een sterk begin.

Is oranje kansrijk?

Dit zijn de eerste woorden die hij uitspreekt. Door te beginnen met een prikkelende vraag en daarna het publiek aan te kijken en een lange stilte te laten vallen, komt er direct spanning in zijn betoog. We weten immers dat Louis van Gaal zelf eigenlijk degene is die deze vraag het beste kan beoordelen. Dat maakt ons nieuwsgierig, we zijn direct met onze aandacht bij zijn presentatie.

Met emotie

De manier waarop Louis van Gaal zijn woorden worden uitgesproken en zijn mimiek brengen veel emotie in zijn verhaal. “We kunnen niet meer erg diep vallen, denk ik.. “spreekt hij op een manier hij onze angst voor een afgang of teleurstelling voedt. We worden volledig in zijn verhaal gezogen.

Een duidelijke boodschap

Visie & structuur. Dit is de centrale boodschap in zijn betoog. De boodschap brengt hij direct na zijn opening en komt herhaaldelijk terug in zijn verhaal. De boodschap wordt ook duidelijk visueel weergegeven. Deze boodschap is ook de oplossing voor het probleem wat in de opening wordt geschetst.

Jezelf in 3e persoon enkelvoud

De bondscoach ziet kansen ….., de bondscoach gelooft ….. Door jezelf in de 3e persoon enkelvoud te zetten versterk je je geloofwaardigheid, een ander heeft namelijk bepaalt dat hij de bondscoach is geworden en heeft daar goede redenen voor gehad. Zou hij de hele presentatie vanuit deze vorm doen, dan zou het afstandelijk worden ervaren. Hij switch dan ook snel naar zichzelf via humor. doet dat heel handig via humor en door zich enigszins kwetsbaar op te stellen. De bondscoach is arrogant, de mens Louis van Gala is dat niet.

 

jpeg

(Klik video om te openen op Youtube)

Persoonlijke elementen

Refereren aan zijn gepercipieerde arrogantie, zijn moeder benoemen zijn een persoonlijke elementen waardoor we hem menselijk gaan vinden. We gaan van hem houden. Hierdoor identificeren we ons met hem en worden nog meer geboeid. Ook gunnen we hem een succesvolle presentatie.

Verbinding met het publiek

Tijdens de presentatie maakt Louis van Gaal geregeld de link van voetbal naar de organisatie van de ondernemers in de zaal. Daarmee maakt hij zijn boodschap relevant en inspirerend voor hen.

Stemgebruik

Het tempo van spreken ligt heel laag. Dit geeft een spreker autoriteit. Dit brengt spanning in het betoog. Er zijn hele lange stiltes. Door deze stiltes krijgen de woorden die worden uitgesproken meer accent, meer lading. De luisteraar kan het verhaal heel goed volgen en kan het interpreteren voordat de volgende informatie wordt gegeven. Duidelijk articuleren. Ieder woord krijgt een klemtoon, op ieder woord ligt nadruk. Dit geeft het publiek de associatie van belangrijkheid. Er is geen twijfel meer mogelijk. Variatie in volume, hard en zacht. Alle persoonlijk elementen worden zacht uitgesproken en verzachten het publiek. De boodschap wordt luid en duidelijke uitgesproken.